"Απουσία"

Δημοσιεύτηκε στις 16/05/2017    

"Ο Νίκος Ανδρείος... απαγγέλλει Νίκο Ανδρείο"

Απαγγελια αποσπάσματος, απο τον Ποιητικό Μονόλογο "Απουσία"

(Νίκος Ανδρείος, "Απουσία" (Ποιητικός μονόλογος), Οσελότος, Αθήνα, 2014