Γηράσκω αεί διδασκόμενος... επετειακά!

Δημοσιεύτηκε στις 24/01/2021    

«Γράφημα… χρόνου»

Γηράσκω αεί διδασκόμενος... επετειακά!

Το Χρονογράφημα της Κυριακής (24-1-2021), του Νίκου Ανδρείου

H 24η Ιανουαρίου κάθε έτους, έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση -την 3η Δεκεμβρίου του έτους 2018- του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ως “Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση”. Στο σκεπτικό της σχετικής απόφασης αναφέρεται χαρακτηριστικά η ανάγκη λήψης μέτρων εκ μέρους των Κυβερνήσεων όλου του κόσμου ούτως ώστε να αναβιβάσουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης στην αίγλη που της πρέπει, καθώς και να θέσουν τα θέματα Εκπαίδευσης σε πρώτη προτεραιότητα! Ασφαλώς, θα αναρωτιόταν κανείς αν δεν ήξερε την αλγεινή Παγκόσμια πραγματικότητα, γιατί ο Ο.Η.Ε. αναγκάζεται να υπομνηματίσει τα ανωτέρω -και όσα ακόμα περιλαμβάνονται στην απόφασή του, που δεν αναφέρω εγώ- στους Κυβερνώντες ανά τον Κόσμο! Όμως τα θέματα εκπαιδεύσεως δεν κρύβονται… δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από χαλιά… Ούτε, ακόμα και οι... «θεόπεμπτοι Μωυσήδες με τα κεραμίδια τους» δεν μπορούν να τα εξαφανίσουν!

Γιορτάζουμε λοιπόν -και μάλιστα Διέθνως· πως λέμε: «Έγινε Διεθνώς ρεζίλι»- την Εκπαίδευση που δεν έχουμε με την ελπίδα του… ναυαγού που πιάνετε από ξεφούσκωτο βαρκάκι στον Ωκεαννό.

Ο.Η.Ε.

Ας δούμε μερικά από τα πορίσματα του Ο.Η.Ε. -παγκόσμια μελέτη- για την περίοδο “Covid-19”:

  • 1.600.000.000 παιδιά σε 100 χώρες επηρεάστηκαν κατάφωρα.

  • 265.000.000 παιδιά δεν μπόρεσαν να εισέλθουν ή να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

  • 617.000.000 παιδιά είναι σχεδόν αναλφάβητα.

  • 50% των παιδιών, βρίσκονται σε περιοχές: πολέμου, μεγάλης οικονομικής ανέχειας ή σε περιοχές με σοβαρές κοινωνικές συγκρούσεις

  • 4.000.000 παιδιά προσφύγων δεν έχουν πρόσβαση σε καμία εκπαιδευτική δομή.

  • 750.000.000 ενήλικες -τα 2/3 γυναίκες- είναι εντελώς αναλφάβητοι.

  • 85% των παιδιών στην υποσαχάρια Αφρική δεν μαθαίνουν ούτε τα στοιχειώδη.


Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο σοφός -εις εκ των 7 Σοφών της Αρχαίοτητας- Σόλων, πέραν του: «Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος» (;)

Χρόνια πολλά στην Εκπαίδευση των ονείρων μας λοιπόν… που ξέρεις(;), μπορεί να βρουν και για αυτήν κάποιο… εμβό(λ)ιο!!! 

Πηγή φωτογραφίας: Κ. Μάνος, Μουσείο Μπενάκη