"Γυναίκα από Χρυσό"

Δημοσιεύτηκε στις 28/09/2017    

"Γυναίκα από Χρυσό"

Της Βασιλικής Θειακούλη

Προσωπογραφία της Adele Bloch-Bauer I (1907), Λάδι, χρυσός και άργυρος σε μουσαμά του Gustav Klimt.Ο διάσημος πίνακας του Klimt που έκλεψαν οι Ναζί κι αναγκάστηκε να τον επιστρέψει η Αυστρία μετά από 68 χρόνια.

Το 1907 ο Gustav Klimt, ένα από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος της Απόσχισης (Sezession) της Βιέννης, δημιούργησε την προσωπογραφία της Adele Bloch-Bauer I.

Το 1938 οι Ναζί έκλεψαν τον πολύτιμο πίνακα και άλλα αντικείμενα αξίας της οικογένειας Bloch-Bauer, λόγω της Εβραϊκής καταγωγής τους. Από το 1941 ο πίνακας κληροδοτήθηκε από τους Ναζί στους Αυστριακούς.

Έπειτα από 68 χρόνια, και μετά από προσφυγή της Maria Altman (Maria Victoria Bloch-Bauer) στην Αυστριακή δικαιοσύνη, ο πίνακας επιστρέφει στη νόμιμη δικαιούχο και κληρονόμο της οικογένειας Bloch-Bauer.

Πηγή φωτογραφίας πίνακα: https: http://bit.ly/2wX4voB