"Μονόστιχα Στιλέτα"

Δημοσιεύτηκε στις 01/07/2017    

* Νίκος Ανδρείος, από το ανέκδοτο βιβλίο "Μονόστιχα Στιλέτα"

Πηγή φωτογραφίας: http://bit.ly/2sYDewv

* Νίκος Ανδρείος, απο το ανέκδοτο βιβλίο "Μονόστιχα Στιλέτα".
* Νίκος Ανδρείος, απο το ανέκδοτο βιβλίο "Μονόστιχα Στιλέτα".