Τέχνη = Ζωή!

Δημοσιεύτηκε στις 27/09/2017    

Τέχνη = Ζωή!

Γλυπτό του Richard Stainthorp, από μεταλλικό σύρμα

Πηγή φωτογραφίας : http://bit.ly/2ylLMyS