Τέχνη = Ζωή!

Δημοσιεύτηκε στις 27/09/2017    

Τέχνη = Ζωή!

Γλυπτό από ξύλο, του Yuri Hvtisishvili

Πηγή Φωτογραφίας: http://bit.ly/2hwgbnx