Το γέλιο ...

Δημοσιεύτηκε στις 16/05/2017    

Το γέλιο αποτελεί, μία από τις πιο κύριες –αν όχι την κύρια- εκφράσεις του συναισθήματος της ΧΑΡΑΣ.
Το γέλιο υπάρχει στη «χώρα» όπου κατοικεί το παιδί μέσα μας…!
Κάθε φορά που γελάμε, είναι σαν να του κλείνουμε το μάτι και να το προσκαλούμε για παιγνίδι…
Το παιγνίδι που λέγεται ΖΩΗ… και είναι τόσο βαρετό χωρίς ΓΕΛΙΟ & ΧΑΡΑ!

N.A