«Όσο μας τρομάζει η μορφή του τέρατος…»

Δημοσιεύτηκε στις 05/09/2017    

Μάνος (Εμμανουήλ) Χατζηδάκης, (συνθέτης, διανοητής, ποιητής, 1925 – 1994)

«Όσο μας τρομάζει η μορφή του τέρατος…»

Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει [...] Η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι, να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά [...] Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη, ή συνδιαλλαγή, δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λήθης, του πως πρέπει, του πως οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε; Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή, πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή, τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προΐσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Η μορφή του τέρατος είναι αποκρουστική. Όταν όμως το πρόσωπο του τέρατος πάψει να μας τρομάζει, τότε πρέπει να φοβόμαστε... γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε.*

*Μάνος Χατζηδάκης, «Τα σχόλια του Τρίτου, Εκδ. Εξάντας, 1980

Πηγή φωτογραφίας: http://bit.ly/2eCgImJ