Εργογραφία

  • "Περίπατος στον Αδη" (Ποιητική Συλλογή), Synergie, Αθήνα, 2008.
  • "Μάνες Ωχρές" (Παραληρηματικός ποιητικός  μονόλογος - Θέατρο), Οσελότος, Αθήνα, 2011.
  • "Απουσία" (Ποιητικός μονόλογος), Οσελότος, Αθήνα, 2014.