Φωτογραφίες Νίκου Ανδρείου

Ο Νίκος Ανδρείος συναντά... τον Νικόλαο Σταθούλη